LokalAvisa.no > Kabelvågavisa > mail
 
 
15/03 2009
Kong Øystein
Kong Øystein-statuen (foto:)
Kong Øystein-statuen (foto:)
15. september 1935 ble det avduket en statue av Kong Øystein Magnussen i Kabelvåg. Statuen ble plassert oppe på Breidablikk eller St. Hanshaugen som den også heter. Avdukinga skjedde samtidig som Vågan sognekall feiret 200 års jubileum, og det skjedde med stor festivitas. Ideen med statuen kom fra arkitekten Harald Sund fra Gildeskål. Han hadde tegnet Svolvær kirke, og han var veldig opptatt av vår middelalderhistorie. Han ble fort interessert i kong Øystein mens han var i Svolvær, og han lanserte ideen om at det skulle reises ett minnesmerke over fiskerne. Dette burde symboliseres med en statue av kong Øystein. Flere i Vågan og Lofoten likte ideen og det ble satt ned en komité. 17. mai 1935 undertegnet flere kvinner og menn ett opprop om at det burde settes fortgang i arbeidet. Man burde prøve å ha statuen klar til 200 års jubileum i september samme år. Harald Sund tegnet statuen, og billedhugger Arthur Gustavsson fra Oslo støpte den i betong. Som modell hadde Sund brukt en hodeskulptur av kong Øystein fra Munkeliv kloster. Det ble inntatt vel mye nytelsesmidler under støpinga som gjorde at statuen ble litt annerledes enn tenkt. Leder i byggekomiteen var Vågans ordfører Julius Høy. Han avsluttet innvielsestalen slik: “Det er selvsagt kong Øysteins interesse for Nord-Norge og de tiltak han gjorde her som har avfødt trangen til å reise ham et minnesmerke her. Det måtte selvsagt reises i det historiske Vågan og midt blant den arbeidende fiskerbefolkningen og det pulserende Nordnorske næringsliv. Vi overleverer nu statuen til Lofotens befolkning og til fiskerne som utøver sin slitsomme og ofte farefulle næring på Lofothavet, dessverre ofte med kummerlig utbytte, og vi ber Kabelvåg bygningskommune ta vare på statuen og verne om den “ Deretter sa fylkesmann Amundsen sa at når det skulle reises et minnesmerke for kong Øystein, kunne det ikke finnes et mer høvelig sted enn her i Lofoten, i Vågan, for ham som hadde omtanke for fiskerne og som gjorde sitt beste for å hjelpe dem til å berge liv og helse. Det ser altså ikke ut som om statuen ble reist fordi Kong Øystein var Vágars grunnlegger, men for den innsatsen han gjorde for fiskerne. Kong Øystein står og ser ut over Vestfjorden hvor fiskerne hadde sitt levebrød, samtidig som han kaster et blikk mot Kirkvågen hvor kong Øysteins kirke sannsynligvis ble bygd. Det er ingen sikre opplysninger om at Øystein har vært i Vågan, men i følge sagaen var han i Vågan og fikk bygd en kirke samtidig som han fikk bygd rorbuer til fiskerne. Sagaen forteller også at han seilte nordover til Lofoten og Trondenes i 1114. Det er i alle fall sikkert at Vågar var et viktig sentrum minst hundre år før Øysteins tid. Kong Øystein og hans brødre, Sigurd og Olav regulerte også skattelegginga av fisket i Vågan. Det er uansett grunn til å ære og minnes denne betydningsfulle kongen i norsk historie. Vi kan også la han være representant for kongemakta som hadde stor innflytelse på utviklinga av Vågar, fisket og tørrfiskehandelen. Denne virksomheten hadde betydning for kongemakta allerede fra begynnelsen av tusentallet og i alle fall ut 1300-tallet.
Bildene under er fra avdukingen av Øystein-statuen 15. september 1935. Legg merke til at det ikke fins trær.
Til avdukinga hadde Cecilie Rist-Anderssen skrevet en prolog.Ved håb, kl 08:11