LokalAvisa.no > Sverdslaget > Sverdslaget mener... mail
 
 

Sverdslaget mener... 05/09 2013
Vanskelig EU/EØS-kamp
Det nærmer seg med stormskritt Stortingsvalg, og partitoppene kives om hvem som kan overgå hverandre i lovnader og valgflesk.

Men hvor blir det av EU/EØS-debatten i valgkampen? Sverdslaget bare spør.

Verken Ap og Høyre, som de største EU-vennlige partiene, har gjort EU/EØS til et tema i valgkampen. Det har heller ikke partiene Frp eller Venstre, to partier som ikke har tatt stilling til norsk EU-medlemskap.

En ny meningsmåling gjort av Sentio viste at hele 72,5 % sier NEI til norsk EU-medlemskap, og bare 19,2 % er for. Hvorfor velger så mange EU-motstandere ja-partier ved årets Stortingsvalg? Svaret er delt, men i hovedsak skyldes det liten interesse og kanskje uvitenhet i media omkring EØS/EU-spørsmål og en bevisst strategi fra Ap og Høyre om ikke å sette disse spørsmålene på dagsorden under valget.

Etter 9.september kan vi oppleve å få et stort flertall av EU-vennlige representanter på Stortinget, som vil føre en mer offensiv EU/EØS-politikk og godta de mange direktiver fra Brussel. Direktiver som vil få stor innflytelse på vår hverdag. Sjansen for å få reforhandlet eller omgjort dagens EØS-avtale til en frihandelsavtale vil dessuten være betydelig mindre med så mange EU-vennlige representanter på Tinget.

Høyres næringspolitiske talsmann Svein Flåtten går ut og sier at på grunn av økt handel over landegrensene og alle EØS-direktivene som innføres må Norge løse sine problemer ved å bli et fullverdig medlem av EU. Og Høyreleder Erna Solberg har klart sagt fra at partiet vil ha Norge inn i EU så fort som mulig.

Vi vet at EU-vennlige Høyre ikke vil søke om norsk medlemskap når motstanden til EU er så stor som den er nå, men med støtte fra Ap og slengere fra Venstre og Frp ligger veien åpen for en mer EU-vennlig politikk, hvor den norske vetoretten ikke vil bli benyttet.

EØS-avtalen er en av kreftene som direkte påvirker og styrer oss mer og mer i hverdagen gjennom lovgivning og direktiver. En ny blå-regjering vil godta alle direktiver som måtte komme fra Brussel for å knytte Norge tettere til EU.

Det er stor fare for at Stortinget etter valget vil komme til å trekke tilbake det tredje postdirektivet, og vi vil få en full liberalisering og konkurranseutsetting av alle posttjenestene. Stortinget vil da ikke lenger ha styringen av posten eller posttjenestene, og det er allerede foreslått å kutte postombæring på lørdager dersom direktivet blir vedtatt.

En ny regjering ønsker dessuten å innføre EUs jernbanepakke IV, som vil gjøre at Stortinget kan bli tvunget til å konkurranseutsette jernbanen. I år kommer også EU med ny regionalpolitikk, som gjør at Norge igjen må sloss for å sikre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. En ordning som er et godt verktøy for å sikre næringsutvikling og arbeidsplasser i distriktene utenfor Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold.

EU/EØS-kampen mot Ap og Høyre blir viktig kommende stortingsperiode, mens kampen mot Frp og Venstre blir som skyggeboksing, der man aner en tenkt motstander som ikke er helt reell og yter motstand. Nei-partiene på det «nye» Stortinget har dermed en vanskelig jobb å gjøre for å demme opp mot en mer EU/EØS-vennlig politikk.
Ved alf, kl 17:17