LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.no09/03 2017
Nytt om orgelkontoen.
Det er nesten et år sia siste oppdatering på orgelkontoen. Den stiger sakte, men sikkert og beløpet der er nå kr.114324.-

26.mars skal kjerkeforeninga ha basar og loddpengan som kjem inn går i si heilhet tel orgelkontoen. Synnøve blir å sitte på Jokern og selge lodd nokken daga vesst du vil støtte saken.

Kontonr til orgelkontoen er 4776 18 17929 og vi blir glad for alle direkte gaver også.
Ved sol, kl 07:31