LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Leseran sjøl mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noLeseran sjøl 22/04 2017
Vær forberedt på endringer
Odd Arne Andreassen:

- Jeg ser bekymringen til Edin Arne ang. omleggingen av kjøkkendrifta på Tranøy Sykehjem. For å ta konklusjonen først: Driftsenhetene i dagens Tranøy kommune bør legge en annen mal til grunn for sin bekymring for kommende endringer enn det drifta av sykehjemmets kjøkken vil medføre. Beboerne vil få god og næringsrik mat selv om kommunen sparer ca 1 mill i forhold til det kjøkkendrifta kostet for 2 år siden.
Jeg skal ikke utbrodere, men det er selvsagt at det ikke kan bli opprettholdt en egen standard for gamle Tranøy i en ny Senja Kommune. Pleiefaktor (= antall ansatte pr. pasient) vil jo bli tilnærmet lik for alle sykehjem i den nye kommunen. Tranøy har vært oppe i en pleiefaktor på over 1 (= mer enn 1 ansatt pr pasient). For ca 2 år siden var pleiefaktoren i Lenvik ca 0,75. Tranøy har holdt høy standard i omsorgssektoren. Det har vært politisk oppslutning om det.

Jeg har forsøkt, i sammenslåingsdebatten, å formidle at de ansatte må forberede seg på endringer. Både med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidssted. De ansatte har sterke organisasjoner i ryggen og deres situasjon bekymrer meg ikke mest. Det som er viktig er at de som har krav på, og er avhengig av, tjenester i den nye kommunen fortsatt skal ha gode tjenester. Der må fokus være. Det er ofte ikke brukernes interesser som kommer fram i leserinnleggene.Ved hnn, kl 14:57